Hoppa till sidans innehåll

CMAS - One Star Diver, Ditt första steg!


CMAS - One Star Diver, är på den nivå du startar första gången du utbildar dig till dykare

Utdrag ur styrande dokumentet för CMAS - One Star Diver
"Normer och krav, rev 2019-01-01"

Definition
Dykare med dykteknisk utbildning och kompetens för användande av dykutrustning
samt med kunskap om de risker dykning innebär. Dykare med enstjärnigt dykcertifikat
anses ha tillräcklig kunskap för att dyka tillsammans med annan enstjärnig dykare
under organiserad dykning med dykledare.


Förutsättningar
• Dykeleven skall ha fyllt 14 år innan utbildning påbörjas.
• Dykelev under 18 år skall ha vårdnadshavares medgivande.
• Ska ha godkänd läkarundersökning/hälsodeklaration enligt SSDF:s krav (se
Läkarundersöknings- hälsodeklarationskrav).
• Utbildningen skall ske hos utbildare auktoriserad av SSDF.


Minimikrav på kursinnehåll
Teoretiska kunskaper
Hela teorin kan genomföras i SSDF:s e-learningmodul.
Kursen skall ge dykeleven grundläggande kunskap om:
• Svenska Sportdykarförbundet och föreningarna, vilka aktiviteter som bedrivs av
dykare samt vidareutbildning som dykare.
• Dykutrustningens funktion.
• Tryck och flytkraft.
• Regler för säker dykning.
• Dyktabeller och loggbok.
• Livräddning och HLR (Hjärt-Lung Räddning).
Praktiska färdigheter
Dykeleven skall efter genomgången kurs:
• Kunna sätta samman, använda och vårda sin dykutrustning.
• Kunna assistera en parkamrat från botten till land/båt.
• Kunna utföra nöduppstigning.
• Kunna deltaga i en övervakad organiserad dykning.
• Ha genomfört minst fyra dyk i öppet vatten.

Bedömning
Dykelevens kunskaper och färdigheter skall bedömas under kursens gång. Certifikat kan endast utfärdas om eleven bedömts uppfylla minimikraven. Dessa återfinns i kursbeskrivningen för CMAS One Star Diver.
För kontroll av att dykeleven har de rätta kunskaperna för certifikatsnivån skall även ett av SSDF fastställt prov utföras (skriftligt eller muntligt) med godkänt resultat. Provet kan göras via SSDF:s e-learningplattform (samtliga avsnittsprov) eller som skriftligt prov. Examination av den enstjärnige dykaren skall göras av instruktör som har lägst CMAS/SSDF enstjärnigt instruktörscertifikat. Certifierande instruktör ska ha genomfört minst två dyk i öppet vatten med den certifierade dykeleven.

Uppdaterad: 05 FEB 2019 22:40 Skribent: Andreas Lundgren

Postadress:
Piteå SDK - Sportdykning
Solandergatan 11
94134 Piteå

Kontakt:
Tel: 0703113991
E-post: This is a mailto link

Se all info